Duurzaam toerisme in de Waddenzee als Werelderfgoedbestemming

Inleiding

In 2009 heeft de Waddenzee de status van UNESCO Werelderfgoed ontvangen. Met daarbij de opdracht van UNESCO om in trilateraal verband (in samenwerking met Duitsland, Denemarken en Nederland) een toerisme strategie te ontwikkelen voor het gebied. Samen met 16 organisaties uit drie verschillende landen is in de Task Group ‘Sustainable Tourism Strategy’ de afgelopen twee jaar gewerkt aan deze strategie. In de (Engelstalige) aanbiedingsbrief van het Common Waddensea Secretariat (CWSS) die dit proces begeleid heeft, kunt u meer over het hoe en waarom lezen.

Een lange tijd werken aan een strategie betekent het onderkennen van elkaars overeenkomsten maar ook elkaars verschillen. Niet alleen in de fysieke zin zijn er verschillen in gebied maar ook op cultureel vlak elkaars ‘taal’ leren spreken neemt tijd. Het resultaat is  dat de strategie van ‘discussies over aanpak’ is gegroeid naar een voorbeeld strategie voor UNESCO. De kracht van de strategie is juist het bieden van kansen voor lokale en regionale ontwikkelingen die er op aanhaken,  bekeken vanuit  mensen in het gebied. Aanvullend op de strategie is er een (uitnodigend) actieplan ontwikkeld dat een eerste stap vormt om de strategie ook daadwerkelijk tot leven te brengen: van woorden naar daden!

Om u als belangenbehartiger of belangengroep deelgenoot te maken van de strategie en vooral ook om u uit te nodigen deze in daden te vertalen, wil de Task Group ‘Sustainable Tourism Strategy’  graag horen wat u van het  concept van de strategie en het actieplan vindt en welke rol u kunt spelen in de uitvoering. In de periode van juni tot 14 september 2013 kunt u uw inbreng leveren.  

Wij vragen u om het volgende aan ons kenbaar te maken:

  • uw aanvullingen, opmerkingen en commentaar op de Toerisme Strategie en het Actieplan
  • Uw ideeën voor samenwerkingsverbanden en projecten aanvullend op het Actieplan, en uw huidige, toekomstige en/of gewenste betrokkenheid bij voorgestelde projecten van het actieplan.

Download

Consultatie

De periode waarin de consultatie plaats vindt, valt midden in het toeristisch seizoen. Wij zijn ons daar van bewust. De inspanningen die noodzakelijk waren en het kwaliteitsniveau dat de Task Group nastreeft, resulteerde in een langdurig en intensief traject.  Met de taak om de strategie aan te bieden op de Trilaterale regeringsconferentie in februari 2014 ontstond een ambitieuze planning. Dit betekent dat wij medio september alle reacties binnen moeten hebben  om ze daarna te bespreken in de Task Group, waarna de aangepaste strategie wordt aangeboden aan de Trilaterale regeringsconferentie. 

De consultatieperiode bestaat niet alleen uit het rondsturen van de strategie en actieplan.

   Op 6 september van 13.00 u tot 17.00 u (Provinciehuis Leeuwarden)

organiseren de Nederlandse leden van de genoemde taskgroup een consultatie- maar vooral ook ‘vooruitkijk’ middag. Tijdens deze middag geven wij uitleg over het tot stand komen van de strategie, de inzet van de Aanjager Werelderfgoed maar willen we vooral samen een begin maken met het omzetten van het papier in acties. U kunt zich hier voor 1 september voor opgeven via een bericht aan f.g.vanakker@fryslan.nl. U ontvangt daarna nadere informatie over de middag. 

Contact

U kunt uw opmerkingen, aanvullingen en commentaar op de strategie en het actieplan ook doorgeven via email/brief, uiterlijk 14 september. Mocht u willen reageren via e-mail dan kunt u een bericht sturen aan f.g.vanakker@fryslan.nl.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen aan

Provincie Fryslan t.a.v. Mevr. F.G.van Akker
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Voor verdere vragen over het proces kunt u contact opnemen met de heer Albert-Jan Zijlstra van het Samenwerkingsverband van De Waddeneilanden (VAST), telefoon 06-25387156, email: ajzijlstra@dewaddeneilanden.nl.